Tjenester inne

Planter og trær skaper en frodig, lun atmosfære og bidrar til et miljø som skaper trivsel og velvære. PLANTELAND AS tilbyr alle typer løsninger til bedrifter som ønsker grønne miljøområder inne. Sammen med deg som kunde, finner vi fram til hva som får ditt innemiljø til å blomstre.

 • Prosjektering/Tilbud
 • Grønne levende planter og trær
 • Silkeplanter
 • Alt i plantekar og potter
 • Plantevern (Bekjempelse av plantesykdommer)
 • Service og vedlikehold

Tjenester ute

Vi utfører alle typer anleggsgartnertjenester til offentlige etater, institusjoner, borettslag, firmaer og private. Vi tilbyr også stell og vedlikehold. Vi har lang erfaring og høy kompetanse.

 • Prosjektering/Tilbud
 • Belegningsstein
 • Kantstein
 • Støttemurer
 • Opparbeidelse av grøntarealer
 • Beskjæring
 • Plantevern (Bekjempelse av plantesykdommer)
 • Service og vedlikehold